Kilka słów o zespole

Koło teatralne istnieje w Gimnazjum nr 1 od grudnia 2001 r. Założyła je p. Monika Inglot- nauczyciel języka polskiego. W spotkaniach, które odbywają się w poniedziałki na siódmej godzinie lekcyjnej, rokrocznie bierze udział kilkanaście osób.

     Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież rozwija swoje zainteresowania teatralne oraz humanistyczne, poznaje literaturę, podnosi sprawność wyrazistego czytania i mówienia, twórczo spędza wolny czas, włącza się do życia kulturalnego miasta. Koło współpracuje m. in. z Miejskim Domem Kultury w Chojnowie, parafią św. Piotra i Pawła, Gazetą Chojnowską, Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy, Strażą Miejską i Komendą Policji w Legnicy.

(szerokość: 95 / wysokość: 71)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie